Länk till Facebook
Länk till Instagram

Telefon- och mejllista

Skolledning

Rektor

Mikael

Karlsson

072-5078510

mikael.karlsson@norrkoping.se
tf Biträdande rektorLinaAskhed073-020 02 39lina.askhed@norrkoping.se

Arbetslagsledare

Felicia

MånssonArbetslagsledare

Fredrik

HallbergArbetslagsledare

Niclas /Kula

MalmqvistArbetslagsledare

Stina

BoskSupportfunktion

Linda

HjalmarssonLärare

Förnamn

Efternamn

Lärar i ämne el. program)


Mentor för

grupp/klass

Arbetstelefon

E-post

Anita

Thiderman

Sv, En

20B

072-5840552

anita.tiderman@norrkoping.se

Anki

Claeson

HV /

APL-koordinator HV

20D, BF18, HA18, HVS18

073-0280944

anncristina.claeson@norrkoping.se

Anna

Lindgren

Ma

20D

072-5840529

anna.lindgren@norrkoping.se

Anna

Strömlid

VO

VO19, VO18

072-5970102

anna.stromlid@norrkoping.se

Anna

Thor

APL-koordinator AH, HA, HT


070-1701021

anna.thor@norrkoping.se

Elizabeth

Sandberg

Sv, En

20A

072-5840538

elizabeth.sandberg@norrkoping.se

Emma

LandströmTrygg

BF


072-4683444

emma.landstrom@norrkoping.se

Felicia

Månsson

VO

VO19, VO18

072-5840555

felicia.mansson@norrkoping.se

Fredrik

Hallberg

Hi, Ma, Re, Sh

AH

072-4683448

fredrik.hallberg@norrkoping.se

Fredrik

Larsson

BA - måleri

BAM19, BAM18

072-4667184

fredrik.larsson2@norrkoping.se

Hanna

Zimmerklev

HT

HT19, HT18

072-4667183

hanna.zimmerklev@norrkoping.se

Ida

Waerme

BF

BF18

072-4683447

ida.waerme@norrkoping.se

Ida

Gillström

HA, AH


0724-667182

ida.gillstrom@norrkoping.se

Jennie

Bodin

En

20A

072-4683443

jennie.bodin@norrkoping.se

Johan

Håkansson

BA - husbygg

BAH18

072-5821765

johan.hakansson@norrkoping.se

Jonas

Anderstedt

BA- husbygg

BAH19

070-8739331

jonas.anderstedt@norrkoping.se

Karin

Blom

Ma, Nk


072-5390125

karin.blom@norrkoping.se

Linda

Hjalmarsson

HA, AH


‭076-1281179‬

linda.hjalmarsson@norrkoping.se

Linda

Sköld

HA, AH

HA19

072-4683523

linda.skold@norrkoping.se

Mia

Månsson

HV

HVF18

072-5840507

maria2.mansson@norrkoping.se

Mimi

Stanojevic

Sv, En

20C

072-4683449

mimi.stanojevic@norrkoping.se

Marie

Vallin

AH

AH

072-5840558

marie.vallin@norrkoping.se

Mirza

Tule

Id


072-5840536

mirza.tule@norrkoping.se

Niclas "Kula"

Malmqvist

APL-koordinator BA, VF


076-6443361niclas.malmqvist@norrkoping.se

Patrick "Svesse"

Svensson

VF, APL-koordinator VF

VF18

070-5948622

patrick.svensson@norrkoping.se

Oliver

Madden

Hi, Ma, Re, Sh

20C

072-4683446

oliver.madden@norrkoping.se

Sara

Lago

Id, En, Hi,Sh, Sv,Re

AH


sara.lago@norrkoping.se

Stina

Bosk

Hi, Sh

20B

072-4683522

stina.bosk@norrkoping.se

Tord

Petersson

Hk, Ma

AH

0725-840586tord.petersson@norrkoping.se

Örjan

Nyström

VF

VF19

073-9461348

orjan.nystrom@norrkoping.se

Specialpedagog och speciallärare

Karolina

Eriksson

072-4683521

karolina2.eriksson@norrkoping.se

Magnus

Andersson

072- 59 70 104 

magnus.andersson2@norrkoping.se

Elevhälsoteam

Kurator

Sara

Eliasson

072-4667180

sara.eliasson@norrkoping.se

Skolsköterska

Therese

Leiris

011-157917

therese.leiris@norrkoping.se

SYV (studie- och yrkesvägsledare)

Anna

Rundberg


syv.larling@vagledningskompetens.se


Supportfunktioner

Skoladministratör (lön och ekonomi)

Annelie

Håkansson

072-5840502

annelie2.hakansson@norrkoping.se

Skoladministratör (inköp, busskort, diarie)


Anette

Hansson

070-536 33 03

anette.hansson@norrkoping.se

Skoladminstratör (elevregister, schema)

Linda

Hjalmarsson

076-128 11 79‬

linda.hjalmarsson@norrkoping.se

Skoladminstratör

Mia

Månsson

072-584 05 07

maria2.mansson@norrkoping.se