Länk till Facebook
Länk till Instagram

Skolstart tisdag 18 augusti

Välkomna till läsåret 2020-2021

Vi startar tisdagen den 18 augusti

Följande tider gäller för de olika årskurserna.

Kl 09:00 årskurs 2 klasserna BAH19, BAM19, BF19, HA19, HT19, VF19, VO19, NLG1-4/19*

Kl 11:00 årskurs 3 och 4 klasserna BAH18, BAM18, BF18, HA18, HT18, HVF18, HVS18, VF18, VO18, NLG1-4/18*, NLG1-4/17*

Kl 13:00 årskurs 1 klasserna BAH20, BAM20, BF20, HA20, HT20, HVF20, VF20, VO20, NLG1-4/20*

*klasserna NLG1-4 är klasser inom gymnasiesärskola


Du kommer att välkomnas av skolans lärare och mentorerna vid entrén där du får ytterligare information om i vilken sal upprop och genomgång sker för just dig.

Om du är sjuk eller visar sjukdomssymtom ska du inte delta vid uppropet. Det är av yttersta vikt att du kontaktar skolan för att meddela din situation. Ring din mentor (fortsättande klasser) eller kontakta rektor och skolledning (se kontaktinfo under rubriken Kontakt på hemsidan www.nlgy.se)