Länk till Facebook
Länk till Instagram

Fordons- och transportprogrammet

Hur du gör en digital felsökning av en Audi Q3 där infotainmentsystemet inte fungerar. Hur du byter bromsklossar i en Volvo S40 från 2005. Bästa sättet att bemöta kunder och skapa goda relationer med dem. Sådant kan du inte läsa dig till i en bok. Det måste du uppleva. I verkligheten, på en riktig arbetsplats.