Länk till Facebook
Länk till Instagram

Industitekniska programmet

Hur du effektivt felsöker och reparerar maskiner i pappersindustrin. Bästa metoden för att sköta driften vid kemiska anläggningar inom livsmedelstillverkning. Det smartaste sättet att svetsa kälfog. Sådant kan du inte läsa dig till i en bok. Det måste du uppleva. I verkligheten, på en riktig arbetsplats.