Länk till Facebook
Länk till Instagram

Bygg- och anläggningsprogrammet

Hur du ska tänka när du lägger ut och vibrerar betong så att betongkonstruktionen får rätt kvalitet. Den smartaste metoden för att återfylla ett fjärrvärmeschakt i ett bostadsområde. Vilken kulör du ska välja på väggarna för att förvandla ett vardagsrum från trist till trivsamt. Sådant kan du inte läsa dig till i en bok. Det måste du uppleva. I verkligheten, på en riktig arbetsplats.