Länk till Facebook
Länk till Instagram

VVS- och fastighetsprogrammet

Hur du effektivt samordnar åtgärderna efter att det skett en vattenskada i en butikslokal. Hur du på bästa sätt får till vinklarna när du bygger ett nytt avlopps-system i ett hyreshus. Sådant kan du inte läsa dig till i en bok. Det måste du uppleva. I verkligheten, på en riktig arbetsplats.